ระบบคลังข้อมูลสถิติ

(Statistical Data Warehouse System)

ข้อมูลโครงการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน 29 รายการ

 ความถี่การนำเสนอข้อมูล

  สำรวจด้านสังคม

จำนวน 369 รายการ
สถิตการเข้าใช้งานเว็บ : 70,862