ระบบคลังข้อมูลสถิติ

(Statistical Data Warehouse System)

ข้อมูลโครงการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน 27 รายการ

 ความถี่การนำเสนอข้อมูล

  สำรวจด้านสังคม

จำนวน 315 รายการ
สถิตการเข้าใช้งานเว็บ : 2,620